Αλέξης Ζορμπάς (1964 film)

Αλέξης Ζορμπάς

Αλέξης Ζορμπάς: An uptight English writer traveling to Crete on a matter of business finds his life changed forever when he meets the gregarious Alexis Zorba.

Αλέξης Ζορμπάς Overview

Budget 0.783 million
Category Drama
Production company 20th Century Fox (US)
Box office 9 million
Original language el
Runtime 2.367 Hour
Release date 1964-12-14
Spoken language ελληνικά , English
Rating 74.97%
Vote Count 310

Αλέξης Ζορμπάς - FAQ

What is Budget of Αλέξης Ζορμπάς ?

Budget of Αλέξης Ζορμπάς is 0.783 million

What is Category of Αλέξης Ζορμπάς ?

Category of Αλέξης Ζορμπάς is Drama

What is the Production company of Αλέξης Ζορμπάς ?

Production companies of Αλέξης Ζορμπάς is 20th Century Fox (US)

What is the Box office collection of Αλέξης Ζορμπάς ?

Box office Collection of Αλέξης Ζορμπάς is 9 million

What is the Original language of Αλέξης Ζορμπάς ?

Original_language of Αλέξης Ζορμπάς is el

What is the Run time of Αλέξης Ζορμπάς ?

Run time of Αλέξης Ζορμπάς is 2.367 Hour

What is Release date of Αλέξης Ζορμπάς ?

Release date of Αλέξης Ζορμπάς is 1964-12-14

Cast

Other Movies Details

Disclaimer:I have used TMBD API to show the movies Review and content on this website. Here you can see movies Review on this website without going anywhere