Yuan Shanshan

Name Yuan Shanshan
Age 37 years 2 month 27 days old
Born Place Xiangyang,Hubei Province,China
Birthday 1987-02-22

Yuan Shanshan - FAQ

1. Yuan Shanshan Age in 2024 ?

Yuan Shanshan Age in 2024 is 37 years 2 month 27 days old

2. What is the birthday of Yuan Shanshan ?

Birthday of Yuan Shanshan is 1987-02-22

3. What is the gender of Yuan Shanshan ?

Gender of Yuan Shanshan is Female

4. What is nick name of Yuan Shanshan ?

Nick name of Yuan Shanshan is Mabel Yuan,袁姗姗,Yuan Shan-shan,Mabel

5. Where Yuan Shanshan was born?

Yuan Shanshan was born in Xiangyang,Hubei Province,China

More Related Biography