Viktoriya Poltorak

Name Viktoriya Poltorak
Age 43 years 6 month 5 days old
Birthday 1980-11-18

Viktoriya Poltorak - FAQ

1. Viktoriya Poltorak Age in 2024 ?

Viktoriya Poltorak Age in 2024 is 43 years 6 month 5 days old

2. What is the birthday of Viktoriya Poltorak ?

Birthday of Viktoriya Poltorak is 1980-11-18

3. What is the gender of Viktoriya Poltorak ?

Gender of Viktoriya Poltorak is Female

4. What is nick name of Viktoriya Poltorak ?

Nick name of Viktoriya Poltorak is Виктория Полторак,Victoria Poltorak

Viktoriya Poltorak Photo

More Related Biography