Zhang Yi

Zhang Yi (Chinese: 张译, born 17 February 1978 ) is a Chinese actor.

Name Zhang Yi
Age 46 years 4 month 7 days old
Net Worth 3050 million
Born Place Harbin, Heilongjiang, China
Birthday 1978-02-17

Zhang Yi - FAQ

1. Zhang Yi Age in 2024 ?

Zhang Yi Age in 2024 is 46 years 4 month 7 days old

2. What is the birthday of Zhang Yi ?

Birthday of Zhang Yi is 1978-02-17

3. what is the net worth of Zhang Yi in 2024 ?

Zhang Yi net worth in 2024 is 3050 million

4. What is the gender of Zhang Yi ?

Gender of Zhang Yi is Male

5. What is nick name of Zhang Yi ?

Nick name of Zhang Yi is 張譯 ,Cheung Yik,张译, Trương Dịch

6. Where Zhang Yi was born?

Zhang Yi was born in Harbin, Heilongjiang, China

More Related Biography