Rie Takahashi

Name Rie Takahashi
Age 30 years 1 month 21 days old
Born Place Saitama, Japan
Birthday 1994-02-27

Rie Takahashi - FAQ

1. Rie Takahashi Age in 2024 ?

Rie Takahashi Age in 2024 is 30 years 1 month 21 days old

2. What is the birthday of Rie Takahashi ?

Birthday of Rie Takahashi is 1994-02-27

3. What is the gender of Rie Takahashi ?

Gender of Rie Takahashi is Female

4. What is nick name of Rie Takahashi ?

Nick name of Rie Takahashi is 高橋 李依,Takahashi Rie,리에리,타카하시 리에,高桥李依,高橋李依,りえりー,Rieri,たかはし りえ

5. Where Rie Takahashi was born?

Rie Takahashi was born in Saitama, Japan

More Related Biography