Xu Kaicheng

Name Xu Kaicheng
Age 33 years 9 month 20 days old
Born Place Shanghai,China
Birthday 1990-08-08

Xu Kaicheng - FAQ

1. Xu Kaicheng Age in 2024 ?

Xu Kaicheng Age in 2024 is 33 years 9 month 20 days old

2. What is the birthday of Xu Kaicheng ?

Birthday of Xu Kaicheng is 1990-08-08

3. What is the gender of Xu Kaicheng ?

Gender of Xu Kaicheng is Male

4. What is nick name of Xu Kaicheng ?

Nick name of Xu Kaicheng is 徐开聘,Xu Kai Pin ,徐開騁,Xu Kaicheng,Xu Kai Cheng,徐开骋,徐開聘

5. Where Xu Kaicheng was born?

Xu Kaicheng was born in Shanghai,China

Xu Kaicheng Photo

More Related Biography