Shen Teng

Name Shen Teng
Age 44 years 5 month 28 days old
Born Place Qiqihar, Heilongjiang, China
Birthday 1979-10-23

Shen Teng - FAQ

1. Shen Teng Age in 2024 ?

Shen Teng Age in 2024 is 44 years 5 month 28 days old

2. What is the birthday of Shen Teng ?

Birthday of Shen Teng is 1979-10-23

3. What is the gender of Shen Teng ?

Gender of Shen Teng is Male

4. What is nick name of Shen Teng ?

Nick name of Shen Teng is Teng Shen,沈腾,沈騰,Shen Teng

5. Where Shen Teng was born?

Shen Teng was born in Qiqihar, Heilongjiang, China

Shen Teng Photo

More Related Biography