Xu Kai

Name Xu Kai
Age 29 years 1 month 15 days old
Born Place Shenzhen, Guangdong, China
Birthday 1995-03-05

Xu Kai - FAQ

1. Xu Kai Age in 2024 ?

Xu Kai Age in 2024 is 29 years 1 month 15 days old

2. What is the birthday of Xu Kai ?

Birthday of Xu Kai is 1995-03-05

3. What is the gender of Xu Kai ?

Gender of Xu Kai is Male

4. What is nick name of Xu Kai ?

Nick name of Xu Kai is Kevin Xu,許凱,许凯,Hứa Khải

5. Where Xu Kai was born?

Xu Kai was born in Shenzhen, Guangdong, China

More Related Biography