Cha Soon-bae

Name Cha Soon-bae
Age 51 years 4 month 2 days old
Birthday 1972-10-23

Cha Soon-bae - FAQ

1. Cha Soon-bae Age in 2024 ?

Cha Soon-bae Age in 2024 is 51 years 4 month 2 days old

2. What is the birthday of Cha Soon-bae ?

Birthday of Cha Soon-bae is 1972-10-23

3. What is the gender of Cha Soon-bae ?

Gender of Cha Soon-bae is Male

4. What is nick name of Cha Soon-bae ?

Nick name of Cha Soon-bae is 차순배,Cha Sun-bae,车顺裴

More Related Biography