Evgeniya Evstigneeva

Name Evgeniya Evstigneeva
Age 42 years 3 month 24 days old
Born Place Leningrad, RSFSR, USSR
Birthday 1981-11-05

Evgeniya Evstigneeva - FAQ

1. Evgeniya Evstigneeva Age in 2024 ?

Evgeniya Evstigneeva Age in 2024 is 42 years 3 month 24 days old

2. What is the birthday of Evgeniya Evstigneeva ?

Birthday of Evgeniya Evstigneeva is 1981-11-05

3. What is the gender of Evgeniya Evstigneeva ?

Gender of Evgeniya Evstigneeva is Female

4. What is nick name of Evgeniya Evstigneeva ?

Nick name of Evgeniya Evstigneeva is Евгения Евстигнеева,Evgeniya Roslova,E. Roslova,Евгения Рослова,Е. Рослова

5. Where Evgeniya Evstigneeva was born?

Evgeniya Evstigneeva was born in Leningrad, RSFSR, USSR

Evgeniya Evstigneeva Photo

More Related Biography