Aki Toyosaki

Aki Toyosaki is a Japanese voice actress and singer. She is a member of the J-pop idol unit Sphere.

Name Aki Toyosaki
Age 37 years 7 month 27 days old
Born Place Tokushima, Japan
Birthday 1986-10-28

Aki Toyosaki - FAQ

1. Aki Toyosaki Age in 2024 ?

Aki Toyosaki Age in 2024 is 37 years 7 month 27 days old

2. What is the birthday of Aki Toyosaki ?

Birthday of Aki Toyosaki is 1986-10-28

3. What is the gender of Aki Toyosaki ?

Gender of Aki Toyosaki is Female

4. What is nick name of Aki Toyosaki ?

Nick name of Aki Toyosaki is Sphere,スフィア,とよさき あき

5. Where Aki Toyosaki was born?

Aki Toyosaki was born in Tokushima, Japan

Aki Toyosaki Photo

More Related Biography