Kim Yu-na

Name Kim Yu-na

Kim Yu-na - FAQ

1. What is the gender of Kim Yu-na ?

Gender of Kim Yu-na is Female

2. What is nick name of Kim Yu-na ?

Nick name of Kim Yu-na is 김유나,Kim Yoo-na

More Related Biography