Pola Raksa

Name Pola Raksa
Age 83 years 1 month 16 days old
Born Place Lida, Nowogródzkie, Polska [obecnie Lida, Białoruś]
Birthday 1941-04-14

Pola Raksa - FAQ

1. Pola Raksa Age in 2024 ?

Pola Raksa Age in 2024 is 83 years 1 month 16 days old

2. What is the birthday of Pola Raksa ?

Birthday of Pola Raksa is 1941-04-14

3. What is the gender of Pola Raksa ?

Gender of Pola Raksa is Female

4. What is nick name of Pola Raksa ?

Nick name of Pola Raksa is Пола Ракса,Apolonia Raksa

5. Where Pola Raksa was born?

Pola Raksa was born in Lida, Nowogródzkie, Polska [obecnie Lida, Białoruś]

Pola Raksa Photo

More Related Biography