Rihoko Yoshida

Name Rihoko Yoshida
Age 75 years 3 month 0 days old
Born Place Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan
Birthday 1949-01-24

Rihoko Yoshida - FAQ

1. Rihoko Yoshida Age in 2024 ?

Rihoko Yoshida Age in 2024 is 75 years 3 month 0 days old

2. What is the birthday of Rihoko Yoshida ?

Birthday of Rihoko Yoshida is 1949-01-24

3. What is the gender of Rihoko Yoshida ?

Gender of Rihoko Yoshida is Female

4. What is nick name of Rihoko Yoshida ?

Nick name of Rihoko Yoshida is 吉田理保子

5. Where Rihoko Yoshida was born?

Rihoko Yoshida was born in Tokyo, Tokyo Prefecture, Japan

More Related Biography