Shota Matsuda

Name Shota Matsuda
Age 38 years 8 month 9 days old
Born Place Suginami, Tokyo, Japan
Birthday 1985-09-10

Shota Matsuda - FAQ

1. Shota Matsuda Age in 2024 ?

Shota Matsuda Age in 2024 is 38 years 8 month 9 days old

2. What is the birthday of Shota Matsuda ?

Birthday of Shota Matsuda is 1985-09-10

3. What is the gender of Shota Matsuda ?

Gender of Shota Matsuda is Male

4. What is nick name of Shota Matsuda ?

Nick name of Shota Matsuda is 松田翔太,Shôta Matsuda,Shōta Matsuda,마츠다 쇼타

5. Where Shota Matsuda was born?

Shota Matsuda was born in Suginami, Tokyo, Japan

More Related Biography