Kristin Dattilo

Kristin Dattilo (born November 30, 1970) is an American actress

Name Kristin Dattilo
Age 53 years 5 month 22 days old
Born Place Kankakee, Illinois, USA
Birthday 1970-11-30

Kristin Dattilo - FAQ

1. Kristin Dattilo Age in 2024 ?

Kristin Dattilo Age in 2024 is 53 years 5 month 22 days old

2. What is the birthday of Kristin Dattilo ?

Birthday of Kristin Dattilo is 1970-11-30

3. What is the gender of Kristin Dattilo ?

Gender of Kristin Dattilo is Female

4. What is nick name of Kristin Dattilo ?

Nick name of Kristin Dattilo is Kristin Dattilo-Hayward,Kristin Datillo Hayward,Kristen Dattilo

5. Where Kristin Dattilo was born?

Kristin Dattilo was born in Kankakee, Illinois, USA

More Related Biography